Harjumaa

Elementmaja vundamendi rajamine ja pinnase äravedu

Roadly klient Harjumaal rajas elementmajale vundamendi ning kasutas antud tööde teostamiseks järgnevaid materjale: paekivikillustik fraktsiooniga 32-63 mm, paekivikillustik fraaktsiooniga 16-32 mm, paekivikillustik fraktsiooniga 4-16 mm ning sõelutud ehitusliiv fraktsiooniga 0-4 mm.

Kõik materjalid transporditi kliendi objektile 30 tonnise poolhaagis tüüpi kallurautoga tulenevalt objekti mahukusest.

Lisaks materjalide transpordiga objektile vajas Roadly klient ka ära kooritud pinnase äravedu objektilt. Pinnase äraveo tööd teostati mitme kallurautoga korraga, et tööde teostamise aeg oleks võimalikult efektiivselt ära kasutatud.

Materjalid

  • Paekivikillustik 32-63 mm – vundamendi rajamine
  • Paekivikillustik 16-32 mm – vundamendi rajamine
  • Paekivikillustik 4-16 mm – vundamendi rajamine
  • Sõelutud ehitusliiv 0-4 mm – vundamendi rajamine
  • Pinnase äravedu objektilt

Vajad materjale?

Hinnasta vedu