Tooted

Big-Bag, 2.0 m³

Freesasfalt

Graniitkillustik

Hakkepuit, puistes

Kruuskillustik

Kruuskillustiku sõelmed

Killustik

Mis on killustik ja killustiku kasutusalad?

Paekivikillustikku kasutatakse erinevatel tee-ehitustöödel ja üldehitustöödel. Killustiku kategoorias on välja toodud mitmeid erinevaid fraktsioone paekivikillustikke vastavalt ehitustööde iseloomule. Peamised killustiku kasutusalad on teedeehitusel aluspinnana, kõnniteede ja platside rajamine haljastuses, nende aluspindade tugevdamine, vundamendipadja rajamine, erinevate betoonisegude valmistamine, täitematerjalina ning asfalti koostisosana. Tänu suurepärastele omadustele on antud materjal väga laialdaselt kasutusel kõikvõimalikes valdkondades.

Killustiku müük

Roadly teenuste hulka kuulub killustiku müük ja killustiku müük koos transpordiga.

Sõelmed

Mis on paekivisõelmed ja paekivisõelmete kasutusalad?

Paekivisõelmed on materjal, mis on killustiku purustamisel ja sõelumisel tekkinud jääk, mille terasuurus on väiksem, kui 0,4 mm. Antud materjali saab efektiivselt ära kasutada täitematerjalina liiva asemel, kus filtratsioon pinnases ei ole oluline ning samuti põldude lupjamisel ja väetamisel. Sõelmed sobivad oma vähese tolmlemise poolest kasutamiseks ka väikeste koormustega jalgteede, radade või platside pealmiseks katteks. Paekivi sõelmeid on saadaval nii pestud kui pesemata materjalina, pestud materjal omab paremaid omadusi vee läbilaskvuse osas kui pesemata materjal. Loe lähemalt Roadly blogist.

Paekivisõelmete müük

Roadly teenuste hulka kuulub paekivisõelmete müük ja paekivisõelmete müük koos transpordiga.

Kruus

Mis on kruus ja kruusa kasutusalad?

Kruusa kasutatakse Eestis peamiselt betooni tootmiseks ja kruusateede rajamiseks. Kruusa tootekategoorias on välja toodud nii looduslik kruus kui ka purustatud kruus. Purustatud kruus toodetakse mehaanilise purustamise teel looduslikust kruusast. Nii looduslikku kruusa kui ka purustatud kruusa kasutatakse laialdaselt teedeehituses ning erinevate ehitustööde käigus.

Kruusa müük

Roadly teenuste hulka kuulub kruusa müük ja kruusa müük koos transpordiga.


Liiv

Mis on liiv ja liiva kasutusalad?

Liiv on materjal, mida saab tänu tema headele omadustele kasutada mitmeks otstarbeks. Siin kategoorias on välja toodud erinevad liivad, mida saab kasutada täitematerjalina, ehitusmaterjalina ning ka liivakasti liivana. Liivad erinevad üksteisest kvaliteedi poolest, täiteliiv sisaldab endas vähesel määral orgaanikat ja looduslikke kive, seevastu ehitusliiv ja liivakasti liiv on kvaliteetsemad ning nendest on sõelumise teel eraldatud orgaanika ja looduslikud kivid.

Liiva müük

Roadly teenuste hulka kuulub liiva müük ja liiva müük koos transpordiga.

Multš

Mis on multš ja multši kasutusalad?

Multš on istutusaladele taimede vahele mulla peale kantud paks kiht või materjal, mis hoiab mullas niiskust ja kaitseb seda otsese päikesevalguse ja tuulte eest. Multše liigitatakse anorgaanilisteks ja orgaanilisteks multšideks, kuid Eestis on peamiselt kasutusel orgaanilised kohalikust toorainest toodetud multšid. Kõige laialdasemalt on oma suurepäraste omaduste ja hea hinna ning kvaliteedi suhte tõttu kasutusel männikooremultš oma erinevate fraktsioonidega. Lisaks männikooremultšile kasutatakse vastavalt kasutuskoha vajadustele ja iseloomule ka laialdaselt lehtpuuhaket ja okaspuuhaket. Männikooremultši ja hakkepuitu on võimalik tellida nii lahtiselt kui ka pakendatuna suurpalli, big-bag’i või 50-liitristesse kottidesse.

Multši müük

Roadly teenuste hulka kuulub multši müük ja multši müük koos transpordiga.

Muld

Mis on muld ja mulla kasutusalad?

Mulda kasutatakse erinevate haljastustööde ja põllumajanduslike tööde teostamiseks. Mulla kasutusalad olenevad selle kvaliteedist. Haljastuses kasutatakse peamiselt haljastusmulda, millest on sõelumise teel eraldatud kivid ja suurem orgaanika. Pinnase tagasitäite tegemiseks sobib hästi kasutada madalama kvaliteediga täitemuld. Kõige kvaliteetsemat ja kõrge huumusesisaldusega mulda kasutatakse aga köögiviljaaedade ja peenarde rajamisel, kus on väga oluline mulla toitainerikkus ja kvaliteet. Mulda on saadaval nii lahtiselt puistematerjalina kui ka suurpalli pakendatuna.

Mulla müük

Roadly teenuste hulka kuulub mulla müük ja mulla müük koos transpordiga.

Freesasfalt

Mis on freesasfalt ja freesasfalti peamised kasutusalad?

Freesasfalt on materjal, mis tekib asfaltkatte freesimisel ning koosneb peamiselt purustatud asfaldist ja bituumenist. Antud materjali saab efektiivselt taaskasutada uue asfaldikihi valmistamisel ning samuti täitematerjalina teede ja platside ehitamisel. Freesasfalt sobib oma tiheduse ja vastupidavuse poolest kasutamiseks ka raskete koormuste all olevate teede ning parkimisplatside katteks. Freesasfalt on keskkonnasõbralik ja ressursisäästlik lahendus.

Freesasfalti müük

Roadly teenuste hulka kuulub freesasfalti müük ja freesasfalti müük koos transpordiga.

Lõhatud paekivi

Mis on lõhatud paekivi ja lõhatud paekivi kasutusalad?

Lõhatud paekivi sobib hästi täitematerjaliks ning teede ja platside aluskihiks. Materjal saadakse lõhkamise teel ning seetõttu sobib hästi kasutamiseks tööstuslikuks tarbeks. Ehitamiseks lõhatud paekivi ei sobi, kuna lõhkamise käigus tekivad paekivisse mikropraod. Lõhatud paekivi sobib suurepäraselt kasutamiseks teede ja ehitiste aluspinna tugevdamiseks.

Lõhatud paekivi müük

Roadly teenuste hulka kuulub lõhatud paekivi müük ja lõhatud paekivi müük koos transpordiga.